YUCCA ZEO(CÁ)

56.0001.060.000

SẢN PHẨM DẠNG HẠT, TÁC DỤNG KÉO DÀI

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁY AO NUÔI CÁ

THÀNH PHẦN

Bacillus subtilis (min)………………. 1,3 x 106 CFU

Protease* (min)………………………. 17.500 UI

Saponin (min)………………………….1.500 mg

Kháng sinh, chất cấm………………. Không có

Ethoxyquin……………………………… Không có

Chất mang (Zeolite) vừa đủ……….. 1 kg

NGUYÊN LIỆU  Bacillus subtilis, Protease, bột chiết từ cây Yucca, bột Zeolite.

CÔNG DỤNG

Hấp thu mạnh các khí độc: NH3, H2S, NO2, CH4

Phân hủy nhanh các chất hữu cơ, thức ăn thừa, phân của cá.

Làm sạch đáy ao và ổn định môi trường nước.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LIỀU DÙNG

Rải đều lên mặt ao.

Tháng thứ 1 & 2: 1kg/1.500m3 nước, định kỳ 15 ngày/lần.

Tháng thứ 3 & 4: 1kg/1.000m3 nước, định kỳ 15 ngày/lần.

Ao ương cá giống: 50g/1m2  mặt nước.

Xóa
YUCCA ZEO(CÁ)