TĂNG TRỨNG SỐ 1

33.500660.000

Thành phần:

Vitamin A(min) 10.000.000 UI
Vitamin D3(min) 2.500.000 UI
Vitamin E(min) ……5.000 mg
Vitamin K3(min)… 2.500 mg
Vitamin C(min) …50.000 mg
Vitamin B1(min)….2.500 mg
Vitamin B2 (min)…2.000 mg
Vitamin B6(min)…3.000 mg
Vitamin B12(min)……..20mg
Vitamin B5(min)… 5.000 mg
Folic acid(min)…… 1.000mg
Biotin (min)……50mg
Selenium (min – max)…180 – 200mg
Glucose vừa đủ: 1.000g

Sử dụng:

Trên gà đẻ:
Liều trung bình: 1kg/20- 25 tấn gà tương đương 1kg/15.000 gà đẻ/ngày. Pha vào nước uống 1g/4 lít nước uống, dùng liên tục 5 – 7 ngày/ đợt.
Định kỳ 2 -3 tuần/đợt
Liều tăng cường: 1kg/15 tấn gà tương đương 1kg/7.000 – 10.000 gà đẻ/ ngày. 1g/2 lít nước uống, dùng liên tục 3 – 4 ngày.
Trên cút, vịt đẻ:
Liều trung bình: 1kg/15 – 20 tấn thể trọng
Liều tăng cường: 1kg/10- 15 tấn thể trọng

Xóa
TĂNG TRỨNG SỐ 1