PARA C 15%

12.800110.000

Thành phần: Paracetamol, Vitamin C, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Heo con: 1ml/5 – 7kg thể trọng/ngày.
Heo lớn, bê, cừu, dê: 1ml/10kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng/ngày dùng trong 2 – 3 ngày.
LƯU Ý: Không dùng cho mèo

PARA C 15%