MULTI-GLUCAN NEW

31.500570.000

Thành phần: Saccharomyces cerevisiae(min): 1010CFU
Potassium(min – max)….1,25 – 1,75%
Sodium (min – max)…..1,15 – 1,45%
Vitamin A(min)………..2.500.000 UI Vitamin D3(min)……..1.250.000 UI
Vitamin E(min)……………..2.500mg
Vitamin K3(min)…. 2.500mg
Vitamin C(min)….. 25.000mg
Vitamin B1(min)…..3.500mg
Vitamin B6(min)…..4.500mg
Vitamin B12 (min)……. 40mg
Selenium(min – max) 180 -250mg
Glucose vừa đủ : …1000g

Sử dụng:

Gà, vịt, cút :
Liều tổng quát : 1g/15 kg thể trọng
1g/2-4 lít nước uống, dùng cho toàn đàn, liên tục từ 5-7 ngày,
Mỗi tháng dùng 1-2 đợt.
Trong mùa dịch : 1g/1 lít nước uống, dùng liên tục 7-10 ngày

Heo và gia súc : 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/1kg thức ăn

Xóa
MULTI-GLUCAN NEW