METRIL MAX LA

61.400292.000

Thành phần: Enrofloxacin, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Heo con: 1ml/10kg thể trọng/72 giờ.
Heo trên 50kg và gia súc khác: 1ml/15kg thể trọng/72 giờ.
Gà, Vịt: 1ml/8 kg thể trọng/72 giờ.
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 48 giờ tùy trường hợp.

METRIL MAX LA