KETOFEN INJ

28.800129.000

Thành phần: Ketoprofen, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Trâu, bò, ngựa:
1ml/20 – 25kg thể trọng
Heo, dê, cừu:
1ml/15 – 20kg thể trọng.
Dùng liên tục 3-5 ngày.

KETOFEN INJ