TERRA TRỨNG

23.0002.090.000

Thành phần:

Vitamin A(min) 4.000.000 UI
Vitamin D3(min) 2.680.000 UI
Vitamin C(min)….20.000 mg
Vitamin E(min)…….5.000 mg
Vitamin K3(min)….1.500 mg
Vitamin B2(min)….2.500 mg
Vitamin B6(min)…..4.500 mg
Vitamin B12(min) 15.000 mcg
Acid Folic(min)…….500 mg
Calcium pantothenate(min) ………………..4.000 mg
Selenium(min)….180 – 200mg
Glucose vừa đủ :1000g

Sử dụng:

Gà, vịt trước khi đẻ: 1g/4 lít nước, hoặc 1g/2kg thức ăn
Gà, vịt khi đẻ: 1g/2 lít nước uống, dùng liên tục.

TERRA TRỨNG