MEBIMIX TẠO NẠC

38.000720.000

Thành phần:

Vitamin A : 4.000.000 UI
Vitamin D3: 1.000.000 UI
Vitamin E:……. 2500 mg
Vitamin K3:…… 500 mg
Biotin:……………14 mg
Cr:…………….. 80 ppm
Se: ……………..50 ppm
Lysine:………40.000 mg
Methionine:…..12.000 mg
Phụ gia vừa đủ : 1.000g

Sử dụng:

1kg/200kg thức ăn gia súc

Xóa
MEBIMIX TẠO NẠC