86 SẢN PHẨM THUỐC THÚ Y – THỦY SẢN ĐƯỢC CỤC THÚ Y CẤP PHÉP NÂNG HẠN SỬ DỤNG LÊN 36 THÁNG

Từ ngày 06/01 – 18/07/2022, 86 sản phẩm thuốc thú ythủy sản của Mebipha được cục thú y cấp phép nâng hạn sử dụng lên 36 tháng.

Thông tin chi tiết sản phẩm được cập nhật theo danh sách ở dưới.

Tháng 01/2022, 45 sản phẩm thuốc thú y – thủy sản của Mebipha được cục thú y cấp phép nâng hạn sử dụng lên 36 tháng.

Tháng 07/2022, 41 sản phẩm thuốc thú y – thủy sản của Mebipha được cục thú y cấp phép nâng hạn sử dụng lên 36 tháng.