Vắc-xin mới chống lại bệnh tiêu chảy cấp trên lợn (PEDv)

Công ty Zoetis cho biết, Cục Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã cấp giấy phép có điều kiện cho vắc-xin mới chống vi-rút Porcine Epidemic Diarrhoea (PEDv) gây ra bệnh tiêu chảy cấp trên lợn.

 

Untitled

 

Vắc-xin hai liều bất hoạt cho phép sử dụng cho lợn nái mang thai khỏe mạnh và lợn nái hậu bị để giúp những con lợn này sản sinh ra kháng thể và có thể truyền kháng thể này cho bầy lợn con mới sinh ra. Công ty Zoetis dự đoán vắc-xin mới này sẽ có sớm để cung cấp các bác sỹ thú y và các nhà sản xuất thịt lợn “Vắc xin này là một phần rất quan trọng trong cam kết của chúng tôi với các bác sỹ thú y và các nhà sản xuất thịt lợn để giúp giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh PEDv gây ra trên đàn lợn”, ông Gloria Basse, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại thịt lợn US, Công ty Zoetis đã nói như vậy với Tạp chí Lợn quốc tế.

 

Để đạt được kết quả tốt nhất, các nhà sản xuất cần kết hợp chặt chẽ với các bác sỹ thú y và nhân viên kỹ thuật của Zoetis để bổ sung vắc-xin mới này vào chương trình phòng bệnh cho đàn lợn của mình. Lợn nái mang thai khỏe mạnh và lợn nái hậu bị được chích vắc-xin hai lần, mỗi lần là 2 ml vào giai đoạn trước khi đẻ. Liều 2 cách liều 1 là 3 tuần và cách trước khi lợn đẻ là 2 tuần. Lợn nái lứa đẻ trước đã chích vắc-xin này rồi thì lứa đẻ kế tiếp nên chích 1 liều trước khi lợn đẻ là 2 tuần.

 

Để nhận được giấy phép có điều kiện cho vắc-xin mới chống vi rút Porcine Epidemic Diarrhoea (PEDv) trên lợn, vắc-xin này đã được kiểm chứng chứng minh về tính về an toàn và hiệu quả. Công ty Zoetis đang làm việc để hoàn thiện các nghiên cứu cần thiết để Hoa kỳ cấp phép đầy đủ cho sản phẩm này.

 

_Nguồn: Trung Tâm Khuyến nông Quốc gia_