Hỗ trợ 100% lãi suất cho vay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Quy định này áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi và khai thác tổ yến theo quy hoạch, khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát, phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng nguyên vật liệu từ nông nghiệp, sơ chế, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố

Quy định này hỗ trợ lãi vay cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khi được tổ chức cho vay đồng ý cấp tín dụng đối với các phương án sản xuất khả thi. Mức vay được hỗ trợ lãi vay theo quy mô đầu tư của phương án và quy định của tổ chức cho vay. Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay là lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) cộng thêm 2%/năm.

– Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; khai thác tổ yến theo quy hoạch; khai thác đánh bắt thủy sản; thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi suất.

– Đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông được ngân sách thành phố hỗ trợ 80% lãi suất.


– Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác theo quy hoạch và theo chủ trương; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm sửa chữa phương tiện, mua sắm ngư lưới cụ đối với tàu dưới 400 CV); sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái được ngân sách thành phố hỗ trợ 60% lãi suất.

Thời hạn hỗ trợ lãi vayĐối với các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất dưới 12 tháng, thời hạn hỗ trợ lãi vay không quá 12 tháng trên một phương án. Đối với các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất từ 12 tháng trở lên, thời hạn hỗ trợ lãi vay theo chu kỳ sản xuất nhưng không vượt quá 36 tháng trên một phương án. Đối với cây, hoa kiểng, gồm hoa lan, bonsai, hoa mai, cây ăn trái, thời gian hỗ trợ lãi vay không quá 60 tháng trên một phương án. Đối với các đơn vị ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thời gian hỗ trợ từ 12 tháng trở lên, nhưng tối đa không quá 36 tháng trên một phương án. Đối với sản xuất phát triển ngành nghề nông thôn, thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng trên một phương án.

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp đề nghị hỗ trợ lãi vay đối với mức vay từ 10 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư sản xuất giống, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân quận huyện quyết định hỗ trợ lãi vay đối với các trường hợp đề nghị hỗ trợ lãi vay đối với mức vay dưới 10 tỷ đồng.

Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

Theo tin tức sở nông nghiệp Hồ Chí Minh:  http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn