Giám sát chuỗi sản xuất tôm an toàn phục vụ xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.

Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu nhằm xây dựng thành công các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất được chứng nhận an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới, và theo yêu cầu của nước nhập khẩu để xuất khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm tôm của Việt Nam đi các nước trên thế giới.

san_xuat_tom_jwtx

Các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng thành công và được chứng nhận là các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh theo quy định; phấn đấu năm 2017, có ít nhất 1 doanh nghiệp được chứng nhận là cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới để có thể xuất khẩu tôm nguyên con và các sản phẩm tôm đi các nước. Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác thú y thủy sản và về giám sát dịch bệnh và chứng nhận cơ sở có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.Ủy ban nhân dân các tỉnh trọng điểm về sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương phẩm ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để tạo ra các vùng có nguy cơ thấp về dịch bệnh trên tôm, các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh. Kết thúc vào năm 2017, có ít nhất 10% số cơ sở sản xuất tôm giống có quy mô sản xuất mỗi năm trên 1 tỷ tôm post (tôm giống hậu ấu trùng) đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết tháng 9 năm nay, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên cả nước ước đạt 80 nghìn ha, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng ước đạt 200 nghìn tấn, tăng 4,2%. Diện tích tôm sú của cả nước đạt gần 583 nghìn ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ, với sản lượng trên 174 nghìn tấn, giảm 2,5%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tính đến ngày 15/9, tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD./.

Nguồn: Minh Long/VOV