Có những cán bộ mặc cả với doanh nghiệp

 

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết chính vì tình trạng trên nên Chính phủ chỉ đạo tăng cường công khai website tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp để ngăn chặn nhóm lợi ích.

BÙ tr°ßng, Chç nhiÇm Vn phòng Chính phç Mai Ti¿n Ding trao Õi vÛi các phóng viên báo ài t¡i cuÙc hÍp ¢nh: VIÆT DhNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo – Ảnh: VIỆT DŨNG

Ở cuộc họp báo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết tại cuộc họp thường kỳ vừa diễn ra, Chính phủ họp bàn về tình hình kinh tế – xã hội.Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 4-10, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ lập website tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp có địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn/ do chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ điều hành.

 

“Trong điều kiện nông nghiệp tăng trưởng khó khăn (6 tháng đầu năm tăng trưởng âm, quý 3 tăng trưởng 0,65%), ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, tăng trưởng kinh tế thế giới cũng rất khó khăn… nhưng GDP tăng trưởng 5,93% trong 9 tháng là rất tích cực” – ông Dũng nói.

 

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng chỉ đạo lập website của Chính phủ để lắng nghe phản ảnh, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đối với Chính phủ, hay còn gọi là website Chính phủ với doanh nghiệp.

Tới đây sẽ có website Chính phủ với người dân. Qua hệ thống này, các kiến nghị của doanh nghiệp, khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh sẽ được các bộ ngành, địa phương phản hồi.

 

Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ đôn đốc kiểm tra và trả lời với doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên “trong trường hợp phản ảnh tình trạng phong bì, đút lót thì website này có tiếp nhận không, có chuyển xử lý không?”, ông Dũng khẳng định: “Thủ tướng chỉ đạo phải công khai, minh bạch, tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, trong đó có việc cắt giảm giấy phép con. Việc tạo ra trang web này cũng là thông điệp về Chính phủ công khai, minh bạch, liêm chính, kiến tạo phát triển”.

 

“Việc phong bao, phong bì chỗ nọ chỗ kia thì tôi phải nói rằng trong thực tế là có. Có những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, thậm chí mặc cả với doanh nghiệp.

Chính vì tình trạng này nên Chính phủ chỉ đạo tăng cường công khai như vậy để ngăn chặn những nhóm lợi ích, hạn chế thấp nhất tiêu cực. Khi nhận được những thông tin như vậy, chúng tôi sẽ chuyển đến cơ quan chức năng.

Trong trường hợp có các căn cứ xác đáng, cơ quan chức năng sẽ dễ xử lý. Chúng ta không chấp nhận hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu” – Bộ trưởng Dũng bày tỏ.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ