Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen cho Công ty TNHH SX-TM Mebipha

Ngày 07/12/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường ký quyết định tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha “Đã có sản phẩm đạt Danh hiệu Sản phẩm Vàng chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn”.

Đây thực sự là thành quả xứng đáng cho cả tập thể Mebipha vì những cố gắng không ngừng trong thời gian qua khi sản phẩm Ceftri One 50 INJ được công nhận là top 10 sản phẩm Vàng chăn nuôi Gia cầm Việt Nam; 2 sản phẩm là Multi Mix Egg 3% và Josa Dox vào top 20.

img_2120 Ông Phạm Văn Minh – Giám đốc Kinh doanh Miền Bắc (thứ 4 từ phải sang – quần trằng) nhận Danh hiệu Top 10 sản phẩm Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

Đáp lại sự tin tưởng và khích lệ của Bộ, Công ty Mebipha sẽ tiếp tục giải quyết tốt bài toán nâng cao chất lượng và giá thành cạnh tranh, góp phần đem lợi nhuận cao nhất đến bà con nông dân và cho toàn ngành.