Vaccine LIVE LAS

94.000360.000

Vắc xin – vaccine Live Las là vắc xin sống dạng CEO phòng bệnh Newcastle dòng Lasota, được đông lạnh khô. Vắc xin được khuyến cáo dùng cho gà từ 2 tuần tuổi, tái chủng ngừa 3 đến 6 tuần sau đó.
Xóa
vắc xin - vaccine
Vaccine LIVE LAS