TYLOSULFA-DC

5.1001.600.000

Thành phần:

Tylosin tartrate……20.000mg
Sulfadimidine…….100.000mg
Vitamin C……………7,5g
Tá dược vừa đủ :1000g

Sử dụng:

Trên gia súc: trộn đều vào thức ăn Liều tổng quát: 1g/10kg thể trọng
Phòng: 1kg/500kg thức ăn, dùng 3 – 5 ngày.
Trị: 1kg/300 – 400kg thức ăn, dùng 5 – 7 ngày.
Trên gia cầm: pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn.
Phòng: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/1kg thức ăn, dùng 3-5 ngày.
Trị: 1g/1 lít nước uống, hoặc 2g/1kg thức ăn, dùng 5-7 ngày.

Xóa
TYLOSULFA-DC