TULATRYL DC

149.000580.000

Thành phần: Tulathromycin, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Trị bệnh: Sử dụng 01 liều duy nhất
Heo con: 1ml/20 – 25 kg thể trọng
Heo lớn: 1ml/40kg thể trọng
Bệnh nặng tiêm nhắc lại 1 liều duy nhất sau 72h.

Xóa
TULATRYL DC