TIAMULIN 10%

38.000370.000

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ TIÊU HÓA TRÊN HEO

Thành phần:

Tiamulin hydrogen fumarate: 100g
Tá dược vừa đủ: 1kg

Sử dụng:

Liều tổng quát: 1g/10kg thể trọng.
Phòng bệnh: 1kg/500 kg thức ăn, dùng liên tục 3 – 4 ngày.
Trị bệnh: 1g/250 kg thức ăn, dùng liên tục 5 – 7 ngày.

Xóa
TIAMULIN 10%