ROBENIDINE

CÔNG THỨC

Robenidine HCL….66g

Tá dược vừa đủ…..1kg

CHỈ ĐỊNH

Phòng và trị hiệu quả các bệnh cầu trùng trên gà, vịt, cút do Eimeria acervulina, E.maxima, E.tenella, E.necatrix, E.brunetti và E.mivati gây ra.

LIỀU LƯỢNG & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trộn đều vào thức ăn

Gà, vịt cút: 0,45 – 0,55kg/1 tấn thức ăn, tương đương 30-36ppm, sử dụng liên tục 5-7 ngày.

Thời gian ngưng sử dụng thuốc:

Lấy thịt: 5 ngày trước khi giết mổ.