PARA WSP

CÔNG THỨC

LIỀU LƯỢNG & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha vào nước uống hoặc trộn đều vào thức ăn.

Trị bệnh: dùng liên tục 5-7 ngày.

Gia cầm: 1g/10-15kg thể trọng, 1g/2-3 lít nước uống hoặc 1g/2kg thức ăn.

Gia súc: 1g/15-20kg thể trọng, 1g/2-3 lít nước uống hoặc 1g/2-3kg thức ăn.

Phòng bệnh:

Bằng ½ liều trị, dùng liên tục 3-4 ngày.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.