Multibiotic LA

52.000587.500

Thành phần: Ampicillin trihydrate, Colistin Sulfate, Dung môi vừa đủ.

Sử dụng:

Heo con: 1ml/10kg thể trọng.
Heo lớn: 1ml/15 kg thể trọng
Đặc biệt: Tiêm cho heo nái khoảng 1 – 2 giờ sau khi sanh.
Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/25kg thể trọng.
Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng.
1 mũi tiêm duy nhất cho 72 giờ, tiêm nhắc lại sau 48 giờ nếu cần thiết.

Multibiotic LA