MEBIMILK II

33.000315.000

Thành phần:

Saccharomyces cerevisiae:……
1010 CFU
Bacillus subtilis : 108 CFU
Vitamin B12 : …….5 mg
Biotin: ……………10mg
Selenium : ……. 40 ppm
Protease :….. 62.500 UI
Lipase : ………. 650 UI
Các Amino acid và bột sữa vừa đủ: 1kg

Sử dụng:

Heo nái mất sữa: 1kg/50kg thức ăn. Heo nái thiếu sữa: 1kg/100kg thức ăn.
Hoặc 1kg/200kg thức ăn trong suốt thời gian nuôi con

Xóa
MEBIMILK II