MEBI – COLI WS 40%

THUỐC BỘT TRỘN THỨC ĂN HOẶC PHA VÀO NƯỚC UỐNG

 

CÔNG THỨC

Colistin sulfate………………………………………………………………. 8.000.000.000 UI

Tá dược vừa đủ……………………………………………………………………………………. 1kg

CHỈ ĐỊNH

Heo: Hồng lỵ, E.coli phân trắng, thương hàn

Gia cầm: Đặc trị phân trắng, thương hàn.