INACTIVATED IBD-ND-IB-EDS

3.986.000

Đặc tính sản phẩm: Inactivated IBD – ND – IB – EDS là vaccine dạng nhủ dầu chứa các tế bào virus IBD dòng chuẩn týp 1, virus Newcastle dòng Lasota, IB dòng Massachuset và EDS dòng AV-76 bất hoạt. Vắc xin dùng để chủng ngừa cho gia cầm vào tuần tuổi 16 đến 18.

Hướng dẫn sử dụng:

– Lấy vắc xin để ở nhiệt độ phòng trước khi tiêm. Lắc đều trước khi rút vắc xin.

– Tiêm 0,5 ml (0,5 cc) dưới da ở vùng cổ gia cầm kèm kỹ thuật sát trùng.

– Tiêm cho tất cả gia cầm trong trại.

– Không dùng vắc xin 42 ngày trước khi giết thịt.

Dùng để tạo miễn dịch phòng bệnh Gumboro, Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm và hội chứng giảm đẻ trên gà.

Xóa
INACTIVATED IBD-ND-IB-EDS