Hướng dẫn mua hàng

Khách hàng có thể đặt mua hàng online qua các hình thức sau:

– Trực tiếp tạo đơn hàng mua tại Website Công ty MEBIPHA và thực hiện theo hướng dẫn mua hàng online.

– Liên hệ Salephone, Facebook trung tâm mua sắm MEBIPHA hoặc email để chốt thông tin đơn hàng: Tên hàng, số lượng, giá cả, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán để làm căn cứ phát hành đơn hàng.

– Liên hệ nhân viên kinh doanh qua số điện thoại Hotline MEBIPHA: 094.881.0808 để đặt mua hàng. Nội dung thông tin đơn hàng mua này sẽ được lưu lại tại tổng đài công ty làm căn cứ giao hàng.