CLEAR

10.0003.000.000

SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG, TIÊU DIỆT CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH

CÔNG THỨC

Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride: 170g

Glutaraldehyde: 95g

Dung môi vừa đủ: 1 lít

CÔNG DỤNG

Sát trùng hầu hết các tác nhân gây bệnh trong chuồng nuôi, dụng cụ, trang thiết bị và phương tiện vận chuyển trong trại chăn nuôi:

Vi khuẩn: E.coli, Mycoplasma,…

Virus: Virus gây bệnh Gumboro, Newscatle, FMD, Aujeszky, TGE, dịch tả heo Châu Phi (ASF),…

Bào tử: Spore of Clostridia,..

Nấm: Candida albicans,…

Clear
CLEAR