CANXI MAX

21.000385.000

Thành phần:

Biotin……….….20mg
Lysine…… 20.000mg
Methionine….8.000mg
Canxi…………. 360g
Phụ gia vừa đủ: 1.000g

Sử dụng:

1kg CANXI MAX trộn đều trong 200kg thức ăn, dùng liên tục.
Khi có biểu hiện bệnh : 1kg CANXI MAX trộn đều trong 100kg thức ăn

Xóa
CANXI MAX