C-ELECTROLYTE

14.000118.000

Thành phần:

Vitamin C(min) ……..150g
Sodium citrate(min-max)………20 – 26g
Potassium chloride(min – max)……..18 – 22g
Glucose vừa đủ : 1.000g

Sừ dụng:

Dùng liên tục với liều 1g/1 lít nước uống hoặc 2g/1kg thức ăn.
Trong mùa dịch hoặc trong thời gian điều trị bệnh: dùng gấp đôi liều trên, liên tục 5-7 ngày.

Xóa
C-ELECTROLYTE