BỘ TĂNG TRƯỞNG(HEO)

53.000520.000

Thành phần:

Vitamin A : 3.020.000 UI
Vitamin D3: 775.000 UI
Vitamin K3 : 1.000 mg
Vitamin B1 : 1.500 mg
Vitamin B6 : 1.500mg
Vitamin B12 :… 15mg
Chrome………..50mg
Phụ gia vừa đủ :1.000g

Sử dụng:

1kg trộn trong 200kg thức ăn gia súc

Xóa
BỘ TĂNG TRƯỞNG(HEO)