AMPICOLI 50% WS

132.0001.320.000

Thành phần: Ampicillin trihydrate, Colistin sulphate, Tá dược vừa đủ.

Sử dụng:

. Phòng: 1g/30 – 40kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước, dùng 2-3 ngày.
Trị : 1g/20 – 25kg thể trọng hoặc 1g/1 lít nước, dùng 3-5 ngày.

Xóa
AMPICOLI 50% WS