AMINO PHOSPHORIC

45.5001.720.000

Thành phần:

Ethanol β aminophosphoric acid………….100g
Sodium Benzoate…………..100g
Tá dược có chứa Nucleotide vừa đủ: 1.000g

Sử dụng:

Pha vào nước uống.
Gà, vịt:
Liều tổng quát: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/1-2 lít nước uống, dùng liên tục 3-5 ngày.
Heo, bê, cừu:
Liều tổng quát: 1g/15kg thể trọng, dùng liên tục 3-5 ngày.

Xóa
AMINO PHOSPHORIC