ALPHA TRYPSIN

26.000262.500

ĐIỀU TRỊ VIÊM – CHỐNG PHÙ NỀ

THÀNH PHẦN:

Alpha-chymotrypsin: 400.000 UI
Trypsin: 250.000 UI
Dung môi vừa đủ: 100 ml

SỬ DỤNG:

Tiêm sâu vào bắp thịt hoặc tiêm tại vị trí bị viêm, sưng.
Heo: 1ml/15-20kg thể trọng.
Trâu, bò, ngựa: 1ml/30kg thể trọng.
Gia cầm: 1ml/8-10kg thể trọng.
Thời gian điều trị: theo chỉ định của bác sĩ thú y.

Xóa
ALPHA TRYPSIN