ADE BCOMPLEX C B12

19.500875.000

Thành phần:

Vitamin A(min)5.000.000 UI
Vitamin D3(min)1.250.000 UI
Vitamin E (min)…4.050 mg
Vitamin B1(min) … 5000 mg
Vitamin B6(min)… 5000 mg
Vitamin B12(min)…..40 mg
Vitamin C(min)… 50.000 mg
Vitamin B2(min)…2500 mg
Glucose vừa đủ: 1.000g

Sử dụng:

1g/2 lít nước uống hoặc 1g/1kg thức ăn.

Xóa
ADE BCOMPLEX C B12