ADE BC COMPLEX(HÒA TAN)

15.0001.330.000

Thành phần:

Vitamin A(min)2.500.000 UI
Vitamin D3(min) 625.000 UI
Vitamin E(min)….2.500 mg
Vitamin B1(min)…2.500 mg
Vitamin B12(min)….20 mg
Vitamin B6(min)..2.000 mg
Vitamin C(min) … 25.000 mg
Vitamin B2(min)…1250 mg
Glucose vừa đủ: 1.000g

Sử dụng:

1g/1 lít nước uống hoặc 2g/1kg thức ăn gia súc, gia cầm.

Xóa
ADE BC COMPLEX(HÒA TAN)