was successfully added to your cart.

Hình Ảnh Kỷ Niệm Thành Lập MEBIPHA 15 NĂM VỮNG BƯỚC

By 31/12/2018Tin Mebipha
mebipha15nam08
z1222009003308_370244276ae050a377d337170ba623f6

Khu Resot Golden Peak hân hoan chào đón

z1222011736676_b170cac36e8df2b7e01906ade102204f

Phát biểu sơ kết định hướng chiến lược của Tổng Giám Đốc Ông Huỳnh Công Tuấn và Cố Vấn chiến lược Ông Nguyễn Văn Ngà

z1222012399685_d47577be05a665196d3fa26295b3bfcbz1222012532660_e4993c552468a3fbe8f05159abca3b4fz1222011749383_932d8293051b0fd141e1988f12f95accz1222011936913_3ed96adc45fe6a34092e397a01e3767bz1222012194404_6f1e658e91841202bdf8cb5ee91c1053z1222012204959_9aa4c886ef1f524c8a1756fb9fdc1ea0