FAO: Cần đầu tư và giám sát lạm dụng chất kháng sinh hơn nữa

Phó Tổng Giám đốc FAO, Maria Helena Semedo, cho rằng cần phải có nỗ lực toàn cầu mạnh mẽ hơn, bao gồm các khoản đầu tư lớn hơn và các biện pháp giám sát được cải thiện để đảm bảo rằng thuốc kháng sinh được sử dụng một cách có trách nhiệm và không đe doạ đến sức khoẻ cộng đồng và sản xuất thực phẩm.

cam-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-01

Thuốc kháng sinh cần được sử dụng một cách có trách nhiệm

“Sức khoẻ, năng suất và nền kinh tế tốt phụ thuộc vào thực phẩm an toàn và bổ dưỡng”, bà Semedo nói với các đại biểu tham dự hội nghị của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về Kháng kháng sinh kháng sinh (AMR).

“Chúng ta cần giám sát việc sử dụng kháng sinh và sự lây lan của AMR – không chỉ thông qua các bệnh viện, mà còn trong toàn bộ chuỗi thức ăn, bao gồm trồng trọt và môi trường để đánh giá rủi ro toàn diện hơn”.

Thế giới cần ngăn chặn nguy cơ nhiều vi khuẩn đang trở nên miễn dịch với các thuốc chống vi khuẩn. Nhưng thách thức này của AMR cũng là “cơ hội đoàn kết mối quan tâm về y tế, nông nghiệp và môi trường trong hành động hợp tác toàn cầu”, bà Semedo nói.

Một năm rưỡi trước đây (ở Campuchia), có rất ít nhận thức về AMR trong nông nghiệp, ít được giám sát và có mối liên hệ với các quan chức y tế, thuốc thú y, và hỗ trợ các phòng thí nghiệm thú y – chúng tôi đã giúp nâng cao nhận thức và hợp tác hơn nữa trong việc giải quyết AMR, Bà Semedo lưu ý

Bà nói: “Tiến bộ trong cuộc chiến chống AMR phụ thuộc vào thực tiễn nông nghiệp tốt. Chúng ta cần thúc đẩy nông nghiệp và các hệ thống thực phẩm bền vững. “Việc sử dụng thuốc chống vi khuẩn trong nông nghiệp không phải là sự thay thế cho việc thiếu vệ sinh và thực hành quản lý kém. Chúng ta cần có cơ chế cải tiến để đảm bảo chất lượng dược phẩm, đóng góp vào sự đề kháng kháng sinh”.

_Nguồn: Tạp chí Chăn nuôi_